Quantcast

Koudemiddel R410A

Airco’s doen hun werk door het verdampen van koudemiddel dat de warmte uit de ruimte naar zich toetrekt. Elders op deze website lees je meer over de werking van airconditioning. Moderne systemen gebruiken het nieuwste koudemiddel en dat heet R410A. R410A is 10% efficiënter dan zijn voorgangers R22 (inmiddels verboden) en R407C, waardoor er minder van nodig is. Ook produceren de R410A-airco’s minder geluid dan de airco’s die met oudere generaties koudemiddel werken.

R410AR410A tast – in tegenstelling tot sommige eerder gebruikte middelen – de ozonlaag niet aan. Vrijwel alle nieuwe aircosystemen werken inmiddels met deze nieuwe koelstof. Ook de wettelijke STEK-regeling zorgt voor bescherming van het milieu. De op dit moment gebruikte koudemiddelen R134A, R407C en R410A zijn alle niet giftig, explosief of schadelijk voor de ozonlaag. Dat neemt niet weg dat ondeskundig gebruik van dit koudemiddel een aanslag op het milieu kan vormen, wanneer het bijvoorbeeld weglekt. Eén kilogram aan weggelekt R410A staat gelijk aan een uitstoot van 1725 kg aan CO2. Hoewel de schadelijkheid van de nieuwste generatie koelmiddelen dus flink is teruggedrongen, blijft de omgang ermee werk voor een erkende aircomonteur.

F-gassen zijn gefluoreerde broeikasgassen in bijvoorbeeld airco’s. Rijkswaterstaat voert de opdracht uit om de maatregelen uit de Europese F-gas Verordening (EC/517/2014) in te vullen.

STEK

STEK is een door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen exameninstelling voor monteurs die werken in de branche van stationaire koelinstallaties. In de nieuwe regelgeving dient STEK per 1-1-2018 een erkenning te hebben van de minister.

Koudemiddel R410A
Een modern koudemiddel voor airco’s: R410A

STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek en heeft als doel emissies in de koudesector terug te dringen. Alleen ondernemingen met een STEK-erkenning mogen handelingen verrichten waarbij het risico bestaat dat koudemiddel vrijkomt. Aangesloten bedrijven hebben geschoolde monteurs die zorgvuldig en professioneel omgaan met hun werkzaamheden op het gebied van airco-installatie en airco-onderhoud. De STEK-monteur dient bij het in bedrijf stellen van de airco een lekdichtheidsrapport op te stellen.

18 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *